Program warsztatów

9.00-10.30

Dr. Iwona Machowicz

Goethe Institut

Wie und wie viel Musik im Deutschunterricht?

 

Dr. Aleksandra Łyp-Bielecka

Goethe Institut

Comics und andere kreative Schreib- und Leseaktivitäten im Deutschunterricht.

Agnieszka Siuta

Goethe Institut

Miniprojekte im DaF-Unterricht.

Anna Bowtruczuk

Projekty eTwinning – od pomysłu do realizacji.

 

Katarzyna Polak

Cyfrowe TIKi podbijają języki.

Anna Życka

Wydawnictwo Nowa Era

Autonomes Lernen mit Projekten

11.00 – 12.30

Dr. Iwona Machowicz

Goethe Institut

Wie und wie viel Musik im Deutschunterricht?

 

Dr. Aleksandra Łyp-Bielecka

Goethe Institut

Comics und andere kreative Schreib- und Leseaktivitäten im Deutschunterricht.

Agnieszka Siuta

Goethe Institut

Miniprojekte im DaF-Unterricht.

Anna Bowtruczuk

Projekty eTwinning – od pomysłu do realizacji.

 

Katarzyna Polak

Cyfrowe TIKi podbijają języki.

 

Katarzyna Drausal

Inspirownia Edukacyjna

Pokaż efekty swoich projektów.

Joanna Przybyłowska

Klett Polska

Die Kraft der Kreativität

13.30 – 15.00

Piotr Kwiatkowski

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Wymiana młodzieży zawsze na czasie.

Elżbieta Kielak

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

WYmiana MIĘDZYkulturowa – wstęp do edukacji międzykulturowej.

Christoph Schneider-Laris

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Sprachanimation auf deutsch-polnischen Begegnungen. Wie Sprache und Kommunikation animiert werden kann.

Marta Florkiewicz-Borkowska

Pani FloBo

Warsztaty design-thinking – jak wychodzić poza schemat i szukać nowych rozwiązań.

Katarzyna Drausal

Inspirownia Edukacyjna

Pokaż efekty swoich projektów.

Beata Hadasz

Cornelsen

Grammatik interaktiv und kommunikativ unterrichten.

dr Danuta Koper

WSiP

Kompleksowo do Nowej Matury 2023 - nowe wymagania egzaminacyjne

15.30 – 17.00

Piotr Kwiatkowski

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Wymiana młodzieży zawsze na czasie.

Elżbieta Kielak

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

WYmiana MIĘDZYkulturowa – wstęp do edukacji międzykulturowej.

Christoph Schneider-Laris

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Sprachanimation auf deutsch-polnischen Begegnungen. Wie Sprache und Kommunikation animiert werden kann.

Marta Florkiewicz-Borkowska

Pani FloBo

Warsztaty design-thinking – jak wychodzić poza schemat i szukać nowych rozwiązań.

Jan Szurmant

Pearson

Perfekter als Perfekt – welche Themen und Aufgaben Ihre Schüler begeistern und im Unterricht zünden.

 

Dr. Aleksandra Łyp-Bielecka

Wydawnictwo Naukowe PWN

Vielleicht machen wir mal etwas anderes? Miniprojekte im Deutschunterricht.