ZGŁOSZENIE NA ZJAZD ORAZ INFORMACJE O OPŁATACH

Opłata zjazdowa dla członków PSNJN wynosi 180zł.

Oplata zjazdowa dla nauczycieli poza PSNJN wynosi 230zł.

W ramach opłaty zjazdowej dla uczestników zagwarantowane są • 2 obiady, • materiały szkoleniowe, • udział w warsztatach według własnego wyboru, • udział w ofercie kulturalnej w Nowogrodzie, • oprowadzanie po Łomży, • udział w wieczorze autorskim z Joanną Lampką.

Opłatę za zjazd należy wnieść w ciągu 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Dane do przelewu:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża
83 1600 1462 1026 1283 7000 0002
Tytułem: Zjazd_Łomża_Imię_Nazwisko

(Jeżeli przelewu dokonuje inna osoba niż uczestnik zjazdu, prosimy podać imię i nazwisko osoby, która będzie faktycznie brała udział w zjeździe) Wpłaty nie podlegają zwrotowi. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od zgłoszenia na Zjazd skutkuje anulowaniem zgłoszenia. Opłata zjazdowa NIE obejmuje noclegów. Na stronie internetowej w zakładce oferta noclegów sugerujemy, jakie hotele najlepiej wybrać. Wybór tych hoteli nie jest zobowiązujący.

Opłata zjazdowa NIE obejmuje kosztu wycieczki.

Koszt wycieczki „Synagoga w Tykocine, Ikony w Supraślu i Magnacki Białystok” to 200zł.

Koszt wycieczki „Rejs Gondolą po Narwi” to 25zł.

Opłatę za wycieczkę należy wnieść w ciągu 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Dane do przelewu: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża
83 1600 1462 1026 1283 7000 0002 Tytułem: Białystok_Imię_Nazwisko (za wycieczkę „„Synagoga w Tykocine, Ikony w Supraślu i Magnacki Białystok”)

LUB

Tytułem: Gondola_Imię_Nazwisko (za wycieczkę „Rejs gondolą po Narwi”)

(Jeżeli przelewu dokonuje inna osoba niż uczestnik zjazdu, prosimy podać imię i nazwisko osoby, która będzie faktycznie brała udział w wycieczce) Wpłaty za wycieczkę nie podlegają zwrotowi. Nie ma opcji zmiany wycieczki po wysłaniu formularza zgłoszeniowego.